czerwca 22, 2019

Mapy od Nasa - klimat

Aktualizowane mapy od NASA


Na pewno warto często zaglądać na strony NASA. Mapy są tam aktualizowane na bieżąco (np średnie miesięczne czy 8 dniowe). Czego dotyczą? Te o których dzisiaj, głównie atmosfery. A więc znajdziemy tam:
- średnie temperatury
- średnie opady
- parowanie
- zapylenie powietrza
- wegetację
- odchylenia od średniej z wielolecia (temperatury lądów i oceanów)

Zakres pomiarów? Zależnie od mapy, najwcześniejsze są od 1998 roku, większość zaczyna się wraz z początkiem XXI wieku.

Ale najlepsze w tych mapach jest to, że możemy je wyświetlić i pobrać jako filmy, których kolejne klatki pokazują zmiany wybranego wskaźnika w cyklu miesięcznym.

Dlatego pięknie nam wyjdzie
1.na mapach opadów:
- przemieszczanie się strefy braku opadów nad obszar Morza Śródziemnego latem,
-wędrówka tropikalnej strefy konwergencji

2. na mapach anomalii temperatury wód:
- el nino / la nina

3. wegetacja i cała masa innych zjawisk wykazujących roczny cykl

4. Oraz anomalie temperatury - do wykorzystania przy tematach globalnego ocieplenia

Poniżej wrzesień 2007 i anomalie w temperaturze wód powierzchniowych wszechoceanu


https://earthobservatory.nasa.gov/global-maps

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz