sierpnia 28, 2019

Globalne ocieplenie - zanik pokrywy lodowej w arktyce

Globalne ocieplenie w Arktyce


Lód (ten duży ;) ) jest jednym z najlepszych mierników długofalowych zmian klimatu. Bez wątpienia takim dużym kawałkiem lodu jest Arktyka. Poniżej kilka materiałów uświadamiających tempo zaniku pokrywy lodowej.


1. Film wykonany przez NASA

Krótki film, więc bez problemu znajdzie się czas, żeby go zaprezentować.

Lód poza tym, że zajmuje coraz mniejszą powierzchnię, to staje się dodatkowo cieńszy i młodszy. I to właśnie temu ostatniemu zagadnieniu poświęcony jest ten film. Prezentuje on zmiany w ilości lodu w poszczególnych grupach wiekowych ( mniej niż 1 rok, 1-2, 2-3, 3-4, oraz więcej niż 4 omyłkowo podpisane na filmie jako 5+). Generalnie widzimy zmiany zasięgu lodu pływającego Arktyki, a także spadek ilości lodu starszego.2. Wykres prezentujący zmiany wrześniowego zasięgu pokrywy lodowej w Arktyce.

Dlaczego wrześniowego? Bo wtedy lód ma najmniejszy zasięg.
Wykres jest o tyle ciekawy, że nie jest to jeden wykres a cała masa wykresów. Każdy z kolorów na wykresie oznacza wybraną prognozę / model zarówno dawnych zasięgów (od 1900 roku), gdy nie były one mierzone, jak i przyszłych (do roku 2100). Czerwoną linią zaznaczone są prowadzone pomiary, a czarną średnia ze wszystkich prognoz. Co się okazuje? Że praktycznie żaden z modeli nie okazał się aż tak pesymistyczny, jak rzeczywistość...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz