września 03, 2019

Wielkość gospodarstw rolnych

Rolnictwo - struktura agrarnaTym razem zacznę od obrazka powyżej znalezionego w internecie, który zwraca uwagę na drugie dno komasacji (scalenia) gruntów. 

Omawiając czynniki wpływające na rozwój rolnictwa (szczególnie dotyczy to Polski), często wspominamy o problemie rozdrobnienia gruntów. Dla przypomnienia: 
- większe rozdrobnienie na wschodzie, mniejsze na zachodzie i północy
- powstało w dużym uproszczeniu na skutek podziału gruntów w wyniku dziedziczenia
By Mateusz Giełczyński - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42004022
Rozdrobnienie nie oznacza wielkości gospodarstwa, ale tego, jak bardzo jest ono podzielone. Mówimy o nim, gdy posiadłości pojedynczych właścicieli nie leżą w jednym łącznym kawałku. Tworzą piękną szachownicę pól. Takie zjawisko uznajemy za niekorzystne z kilku przyczyn:
- utrata ziemi uprawnej na miedze
- utrata ziemi uprawnej na drogi dojazdowe do pól
- większe koszty dojazdu do własnego pola
- większa czasochłonność upraw

Jednak warto spojrzeć na taką sytuację także z drugiej strony. Większe rozdrobnienie w pewnych warunkach przynosi korzyści, zwłaszcza, jeżeli mówimy o rolnictwie ekologicznym. A oto jakie są korzyści:
- większa bioróżnorodność (czynnik bardzo ogólny, wpływający nie tylko na rolnictwo)
- większa ilość miedz chroni glebę przed erozją wietrzną (wywiewanie) oraz wodną (spływ wierzchniej warstwy gleby). Drogi taki spływ ułatwiają- bardzo dobrze widać to w miejscach, gdzie do głównej ulicy dochodzi droga z pola. Po każdej ulewie w tym miejscu na ulicę dociera kolejna warstwa ziemi
- miedza stanowi przeszkodę dla spływu powierzchniowego wód po gwałtownych opadach, a więc zwiększa infiltrację poprawiając bilans wodny
- miedze bardzo często porośnięte są krzakami lub niewielkimi drzewami, które pełnią kilka funkcji:
a) rzucają cień - zmniejszając parowanie
b) hamują wiatr - zmniejszając wywiewanie
c) stanowią środowisko życia niektórych gatunków ptaków, które odżywiają się szkodnikami z pól

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz