listopada 17, 2019

Zmiany liczby ludności

Zmiany obszaru zamieszkiwanego przez człowieka oraz liczby ludności na świecie doskonale ilustruje poniższy film. Poza wspomnianymi elementami w filmie zwrócona jest uwaga na pewne charakterystyczne punkty w rozwoju ludzkości, np: rewolucja przemysłowa, czarna śmierć; oraz wydarzenia ze sfery politycznej, naukowej i gospodarczej, takich jak: Imperium Rzymskie, wynalezienie kompasu czy powstanie jedwabnego szlaku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz