maja 24, 2020

Głód 2019

Głód 2019
Najnowsza mapa przedstawiająca problem głodu. W pliku pdf i lepszej jakości do pobrania ze strony World Food Programme. Na mapie przedstawiony jest odsetek mieszkańców danego kraju, która jest niedożywiona, a więc spożywa niewystarczającą ilość pożywienia.


maja 24, 2020

Problem otyłości

Problem otyłości
Oprócz standardowych informacji na temat głodu (gdzie występuje, czym jest itp) warto także pamiętać, że do problemów z odżywianiem zaliczamy także otyłość, która staje się coraz większym problemem wśród państw wysokorozwiniętych. Oczywiście dzieje się tak, również i w Polsce. Oto kilka map, które pokazują jak zmieniało się zjawisko w ostatnich kilkunastu latach.

USAŚwiat:maja 17, 2020

Zmiany demograficzne w Polsce w 2019

Zmiany demograficzne w Polsce w 2019
W zasadzie najprościej można podsumować rok 2019 w kilku słowach: wszystko po staremu. To co widać na obu mapach, to w dalszym ciągu silny rozwój pod względem ludnościowym gmin znajdujących się w otoczeniu dużych miast. W dalszym ciągu maleje liczba mieszkańców konurbacji śląskiej i Łodzi. Z miast, w których liczba ludności wzrasta, należałoby wymienić Warszawę, Kraków, Wrocław, Rzeszów oraz Gdańsk (razem z Sopotem i Gdynią). W największym stopniu maleje liczba ludności w gminach wiejskich na ścianie wschodniej, ale w pozostałych gminach wiejskich, położonych z dala od większych ośrodków miejskich jest niewiele lepsza sytuacja.

źródło: https://www.facebook.com/kartografiaekstremalna


źródło: https://www.facebook.com/kartografiaekstremalna

maja 14, 2020

Warunki do korzystania ze źródeł energii odnawialnej

Warunki do korzystania ze źródeł energii odnawialnej
Głównym źródłem energii odnawialnej w Polsce, podobnie jak w Unii Europejskiej i na świecie jest wiatr. Chociaż należy przyznać, że w Polsce odgrywa on większą rolę niż w przypadku reszty UE i świata. Takie mini zestawienie głównych źródeł energii odnawialnej w UE znajduje się poniżej.


Energetyka wiatrowa odgrywa największą rolę w Polsce wśród OZE, jest z niej produkowane. Poniższa mapa przedstawia możliwość pozyskiwania energii z wiatru.
Średnia moc wiatru (https://globalwindatlas.info)

Najlepsze warunki znajdują się w pasie nad morzem, na obszarze pojezierzy oraz w Polsce środkowej (woj. kujawsko-pomorskie i sąsiednie obszary). Oczywiście duża prędkość wiatru występuje również w górach, jednak ze względu na inne czynniki obszar nie nadaje się do budowy elektrowni wiatrowych.


Drugie miejsce w Polsce odgrywa energetyka wodna, jednak nowe, duże inwestycje praktycznie nie powstają. W Polsce nie ma korzystnych warunków do produkcji energii wykorzystując energię rzek. Większość kraju to tereny nizinne a więc spadek rzek jest niewielki. Także przepływy rzek w Polsce nie są znaczne.


Ważną rolę w pozyskiwaniu energii elektrycznej odgrywa biomasa. Do wytwarzania energii zużywane są odpady z rolnictwa (słoma) lub specjalne gatunki drzew (wierzba energetyczna i produkowany z nich pelet). Rynek tego źródła energii cechuje się dużymi wahaniami, zapotrzebowanie i koszty ciągle się zmieniają. Trudno szacować jaka ilość energii jest produkowana w Polsce z biomasy ponieważ to źródło jest współspalane z węglem.


Energetyka słoneczna odgrywa w Polsce znacznie mniejszą role niż w UE. Najlepsze warunki występują w południowo-wschodniej części Polski. Panuje tu bardziej kontynentalny klimat cechujący się mniejszym zachmurzeniem. O możliwej do pozyskania energii słonecznej informuje nas insolacja, której mapa znajduje się poniżejEnergia geotermalna jest w Polsce wykorzystywana jedynie do produkcji energii cieplnej. O braku możliwości wykorzystania jej do produkcji energii elektrycznej decyduje zbyt niski stopień geotermiczny, które powoduje, że odwierty należałoby robić na głębokość około 4-5 km, co znacząco podnosi koszty budowy tego typu elektrowni i zmniejsza ich opłacalność.