maja 14, 2020

Warunki do korzystania ze źródeł energii odnawialnej

Głównym źródłem energii odnawialnej w Polsce, podobnie jak w Unii Europejskiej i na świecie jest wiatr. Chociaż należy przyznać, że w Polsce odgrywa on większą rolę niż w przypadku reszty UE i świata. Takie mini zestawienie głównych źródeł energii odnawialnej w UE znajduje się poniżej.


Energetyka wiatrowa odgrywa największą rolę w Polsce wśród OZE, jest z niej produkowane. Poniższa mapa przedstawia możliwość pozyskiwania energii z wiatru.
Średnia moc wiatru (https://globalwindatlas.info)

Najlepsze warunki znajdują się w pasie nad morzem, na obszarze pojezierzy oraz w Polsce środkowej (woj. kujawsko-pomorskie i sąsiednie obszary). Oczywiście duża prędkość wiatru występuje również w górach, jednak ze względu na inne czynniki obszar nie nadaje się do budowy elektrowni wiatrowych.


Drugie miejsce w Polsce odgrywa energetyka wodna, jednak nowe, duże inwestycje praktycznie nie powstają. W Polsce nie ma korzystnych warunków do produkcji energii wykorzystując energię rzek. Większość kraju to tereny nizinne a więc spadek rzek jest niewielki. Także przepływy rzek w Polsce nie są znaczne.


Ważną rolę w pozyskiwaniu energii elektrycznej odgrywa biomasa. Do wytwarzania energii zużywane są odpady z rolnictwa (słoma) lub specjalne gatunki drzew (wierzba energetyczna i produkowany z nich pelet). Rynek tego źródła energii cechuje się dużymi wahaniami, zapotrzebowanie i koszty ciągle się zmieniają. Trudno szacować jaka ilość energii jest produkowana w Polsce z biomasy ponieważ to źródło jest współspalane z węglem.


Energetyka słoneczna odgrywa w Polsce znacznie mniejszą role niż w UE. Najlepsze warunki występują w południowo-wschodniej części Polski. Panuje tu bardziej kontynentalny klimat cechujący się mniejszym zachmurzeniem. O możliwej do pozyskania energii słonecznej informuje nas insolacja, której mapa znajduje się poniżejEnergia geotermalna jest w Polsce wykorzystywana jedynie do produkcji energii cieplnej. O braku możliwości wykorzystania jej do produkcji energii elektrycznej decyduje zbyt niski stopień geotermiczny, które powoduje, że odwierty należałoby robić na głębokość około 4-5 km, co znacząco podnosi koszty budowy tego typu elektrowni i zmniejsza ich opłacalność.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz