października 09, 2020

Indie - kraj kontrastów społecznych i gospodarczych

Taj Mahal / enjoytheworld (pixabay.com)

Środowisko przyrodnicze

Na większości obszary występuje klimat zwrotnikowy monsunowy, którego charakterystyczną cechą jest monsun letni (wiejący znad Oceanu Indyjskiego) przynoszący duże opady oraz monsun zimowy (wiejący znad kontynentu w kierunku wybrzeży) przynoszący suche powietrze i powoduje susze. Na części terenu występuje astrefowy klimat górski.

Ukształtowanie terenu

Większość obszaru stanowią tereny wyżynne (Dekan). Najważniejszą niziną jest Nizina Gangesu. Na północy kraju fragment Himalajów.
Problemy w Indiach

Wysoki przyrost naturalny powoduje, że liczba ludności rośnie szybko i w ciągu najbliższych kilku lub kilkunastu lat to Indie będą najludniejszym krajem świata. Niektóre regiony cechują się bardzo wysoką gęstością zaludnienia. Poniżej mapa przedstawiające kraje, które mają mniejszą liczbę ludności niż region Uttar Pradesh.

Tak duża gęstość zaludnienia powoduje, że powszechne w Indiach są dzielnice biedy zwane slumsami

Poniżej 5 minutowy film o tym jak wygląda życie w indyjskich slumsachSzybko rosnąca liczba ludności oraz stały rozwój kraju oznacza silną presję na środowisko przyrodnicze. Zarówno ze strony rozwijającego się przemysłu oraz rosnącej konsumpcji.

Od wielu lat przyczyną powolnego rozwoju Indii był system kastowy. Jego istotą jest niemożność przejścia do wyższej kasty za życia, a dopiero w kolejnym wcieleniu jako nagroda za "dobre" życie. Powodowało to, że ludzie byli pogodzeni ze swoim losem nie próbując zmienić swojej sytuacji materialnej co hamowało postęp.Pomimo zniesienia go jeszcze w 1947 przez Mahatmę Ghandiego, funkcjonuje dalej w niektórych regionach.

Poniższy film to relacja kobiety pochodzącej z Indii, która należała do kasty pariasów (nietykalnych) o tym jak zmieniło się jej życie po przyjeździe do USAZróżnicowanie ludności
- Biedni i bogaci – efekt systemu kastowego
- Zróżnicowanie religijne (głównie hinduizm i islam)
- Zróżnicowanie etniczne i językowe ( 800 języków i 1600 dialektów)

Niski poziom edukacji wynikający ze słabego poziomu rozwoju kraju oraz wpływ religii powoduje, że 25% osób mieszkających w Indiach to analfabeci, a większą część z nich stanowią kobiety.

Szkoła w Indiach / Magictype (pixabay)


Przemysł

Pomimo dość dużego zacofania kraju przemysł stale się rozwija a do przyczyn możemy zaliczyć:
● Ogromny rynek zbytu
● Siła robocza
● Znajomość języka angielskiego (była kolonia brytyjska)
● Rozwój szkół wyższych (wykształceni pracownicy)
● Reformy gospodarcze

Obecnie dominuje przemysł ciężki, wydobywczy oraz lekki, jednak stopniowo rozwija się przemysł elektroniczny oraz nowych technologii

Jednocześnie Indie starają się mocno inwestować w rozwój nowoczesnej energetyki. Obecnie dwie największe elektrownie słoneczne znajdują się właśnie w Indiach. W 2014 roku Hindusi opracowali projekt “Ultra Mega Solar Park” w ramach którego planowali wybudować duże elektrownie fotowoltaiczne o mocy ponad 20 000 MW i konsekwentnie ten plan realizują.

Rolnictwo:

Dominujące uprawy: ryż, herbata, trzcina cukrowa, bawełna, tytoń, proso, banany
Samo rolnictwo cechuje się małą mechanizacją oraz wykorzystywaniem zwierząt przy uprawie oraz wysokie zatrudnienie. Określamy je jako rolnictwo intensywne pracochłonne.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz