listopada 30, 2020

Podcasty do wybranych tematów z działów "Ludność i osadnictwo"

Podcasty do wybranych tematów z działów "Ludność i osadnictwo"

 
Poniżej lista podcastów do tematów wchodzących w zakres działu "Ludność i osadnictwo"

Playlista Spotify


Odsłuchanie na stronie:


listopada 29, 2020

Mapa polityczna Afryki

Mapa polityczna Afryki

 Do pobrania za darmo ze sklepu google play jest już gra dotycząca mapy politycznej Afryki. Na obszary terytoriów naniesione są flagi państw, dzięki czemu łatwiej nam dopasować pewne nazwy. System podpowiedzi i nagród za poprawne rozwiązania motywuje do dalszej gry. 

Ciekawa szata graficzna map w stylu retro powoduje, że nieco przyjemniej patrzy się na ekran. Zapraszam do gry.

Mapa polityczna Afryki


Pełna lista gierlistopada 22, 2020

Urbanizacja w Chinach

Urbanizacja w Chinach

 

Na poniższym filmie można prześledzić zmiany jakie zachodziły na obszarze Chin w wyniku procesów urbanizacji. W pierwszej części zobaczymy rozwój Pekinu oraz obszarów położonych wokół tego miasta. Bardzo silnie rozwijały się przedmieścia, a więc będzie tu widoczny dobry przykład suburbanizacji. Liczba ludności w Pekinie w 1980 roku wynosiła prawie 5,5 mln (a więc już wtedy był on dwa razy większy od Warszawy dzisiaj). Według danych z 2019 roku Pekin zamieszkiwało już ponad 21 mln osób.


Druga część filmu to zmiany zachodzące na terenach rolniczych w prowincji Jiangsu. Widzimy jak stopniowo pojawiają się nowe obszary zabudowane, a tereny rolnicze zajmują coraz mniej miejsca. W tym przypadku procesy przebiegają nieco inaczej niż w Europie (w tym w Polsce), gdzie wsie położone z dala od dużych miast ulegają procesom wyludniania. 
listopada 21, 2020

Quiz - atmosfera

Quiz - atmosfera

Poniżej znajduje się link do quizu z atmosfery. A w nim pytania o zjawiska optyczne, rodzaje wiatrów, klimaty, cyrkulację atmosfery, opady i osady i jeszcze parę innych...

Dobre na powtórzenie, ćwiczenie, zabawę...https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geoedukacja.atmosfera

listopada 18, 2020

Statystyki urbanizacji w krajach OECD

Statystyki urbanizacji w krajach OECD

 

Na poniższej stronie możemy znaleźć zestawienie danych dla krajów OECD dotyczących 3 kwestii związanych z tematyką urbanizacji. Dane można przedstawiać na mapach, wykresach lub pobrać dane w postaci liczbowej.

1. Odsetek ludności zamieszkującej:

- małe obszary miejskie

- obszary średniozurbanizowane (zapewne chodzi o średnie miasta)

- obszary metropolitarne

- duże obszary metropolitarne

Odsetek ludności zamieszkującej małe  obszary miejskie w Polsce (czerwony kolor) na tle pozostałych krajów OECD

2. Odsetek powierzchni w poszczególnych krajach zajmowany przez

- obszary wiejskie

- obszary pośrednie

- obszary miejskie

Odsetek powierzchni zajęty przez obszary miejskie w Polsce (czerwony kolor) na tle pozostałych krajów OECD

3. Odsetek ludności poszczególnych krajów zamieszkujących

- obszary wiejskie

- obszary pośrednie

- obszary miejskie

 

Odsetek ludności zamieszkującej tereny wiejskie w Polsce (czerwony kolor) na tle pozostałych krajów OECD


Źródła danych:

https://data.oecd.org/popregion/urban-population-by-city-size.htm

listopada 15, 2020

Podcasty do tematów z działu "Atmosfera"

Podcasty do tematów z działu "Atmosfera"

 

Poniżej linki do kilku podcastów związanych z tematami do działu "Atmosfera"


Playlista Spotify

Do odsłuchania na stronie:

listopada 15, 2020

Podcasty do tematów "Zmiany na mapie politycznej"

Podcasty do tematów "Zmiany na mapie politycznej"


 Poniżej znajdują się podcasty do rozdziału "Zmiany na mapie politycznej". W podstawie programowej są to działy: 8. Geografia polityczna oraz 9. Konflikty

Playlista Spotify


Do odsłuchania na stronie

listopada 15, 2020

Podcasty do tematów "Ziemia we Wszechświecie"

Podcasty do tematów "Ziemia we Wszechświecie"

 Poniżej linki do odsłuchania podcastów z działu Ziemia we Wszechświecie


Playlista Spotify


Do odsłuchania na stronie