listopada 22, 2020

Urbanizacja w Chinach

 

Na poniższym filmie można prześledzić zmiany jakie zachodziły na obszarze Chin w wyniku procesów urbanizacji. W pierwszej części zobaczymy rozwój Pekinu oraz obszarów położonych wokół tego miasta. Bardzo silnie rozwijały się przedmieścia, a więc będzie tu widoczny dobry przykład suburbanizacji. Liczba ludności w Pekinie w 1980 roku wynosiła prawie 5,5 mln (a więc już wtedy był on dwa razy większy od Warszawy dzisiaj). Według danych z 2019 roku Pekin zamieszkiwało już ponad 21 mln osób.


Druga część filmu to zmiany zachodzące na terenach rolniczych w prowincji Jiangsu. Widzimy jak stopniowo pojawiają się nowe obszary zabudowane, a tereny rolnicze zajmują coraz mniej miejsca. W tym przypadku procesy przebiegają nieco inaczej niż w Europie (w tym w Polsce), gdzie wsie położone z dala od dużych miast ulegają procesom wyludniania. 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz