czerwca 07, 2021

Dysproporcje w rozwoju gospodarczym

Dysproporcje w rozwoju gospodarczym

Poniższa mapa prezentuje podział Światowego PKB. Kolor czerwony i niebieski oznacza kraje, których łączna suma PKB jest zbliżona. Widzimy, że wystarczy zsumować 3 najpotężniejsze gospodarki aby przeciwstawić je reszcie świata

https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/k1eknm/the_world_gdp_divided_into_two_equal_portionsimf/

Poniżej znajduje się animowany wykres, które prezentuje zmiany w nominalnym PKB wśród 20 czołowych 20 krajów pod tym względem. Animacja obejmuje lata 1960-2020 i poza zmianami w kolejności łatwo zauważymy także, że:

- w nominalnym PKB USA przybyło dwa zera (z setek miliardów wskoczyliśmy na dziesiątki bilionów)

- żaden kraj nie był tak blisko USA jak obecnie są ChinyZ